Vải - Túi - Tấm lọc không dệt

 

 • Vải PE
 • Vải PP
 • Vải PTFE

Vải - Túi - Tấm lọc dệt

 

 • Vải PE
 • Vải PP
 • Vải PA ( nylon)
 • Vải PTFE

Lưới

 

 • Lưới PE
 • Lưới PP
 • Lưới PA
 • Lưới Inox

Inox

 

 • Tấm Inox đột lỗ
 • Cuộn inox sợi đan
 • Tấm sàng cong Jonhson
 • Ống Lọc Inox