Sản phẩm lựa chọn Bộ sưu tập hàng đầu của các sản phẩm của chúng tôi.

loadingloadingloading

Máy bơm chìm nước thải TSURUMI 80U2.75
500.000 ₫

loadingloadingloading

Máy sục khí chìm Tsurumi 150TRN440

loadingloadingloading

Motor động cơ điện Elektrim EM180M-2 22Kw

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-461

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Blue White MS6

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-450

loadingloadingloading

Máy thổi khí Tsurumi RSR-150

Thông tin hãng


image


Xem sản phẩm


image


Xem sản phẩm


image


Xem sản phẩm


image


Xem sản phẩm


image


Xem sản phẩm


image


Xem sản phẩm


images


Thiết Bị Xử Lý Nước Thải


Xem sản phẩm

Thiết bị nổi bật Sản phẩm yêu thích nhất có sẵn!

loadingloadingloading

Máy bơm chìm xây dựng Tsurumi KTZ35.5-53

loadingloadingloading

Motor động cơ điện Elektrim EM180M-2 22Kw

loadingloadingloading

Máy thổi khí Tsurumi RSR-150

loadingloadingloading

Máy sục khí chìm Tsurumi 150TRN440

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-461

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Blue White MS6

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-450

loadingloadingloading

Bơm định lượng Blue White C6250-PGiảm giá


loadingloadingloading

Bơm chìm nước thải TSURUMI Cánh xoáy Model 80PUW23.7
34.000.000 ₫

loadingloadingloading

Máy bơm chìm nước thải TSURUMI 80U2.75
500.000 ₫

Thiết bị phổ biến Sản phẩm yêu thích nhất có sẵn!

loadingloadingloading

Máy bơm chìm xây dựng Tsurumi KTZ35.5-53

loadingloadingloading

Motor động cơ điện Elektrim EM180M-2 22Kw

loadingloadingloading

Máy thổi khí Tsurumi RSR-150

loadingloadingloading

Máy sục khí chìm Tsurumi 150TRN440

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-461

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Blue White MS6

loadingloadingloading

Đồng hồ đo lưu lượng làm bằng nhựa Polysulfone F-450

loadingloadingloading

Bơm định lượng Blue White C6250-P